Генериране на лийдове (Leads)

Контактът представлява вероятен клиент, който има интерес към нашата компания или продукт и затова предоставя своите контакти на рекламиращите с цел по-нататъшен диалог. Генерирането на висококачествени контакти е съществено за успешното спечелване на нови клиенти. Можем активно да генерираме контакти като отправим запитване към тергет групата ни относно интереса й спрямо конкретен наш продукт. Това може да се осъществи чрез телефонно обаждане, лотария или стандартна анкета.

Макар генерираните адреси да са показател за латентен интерес, качеството на добитите по този начин лийдове не винаги е убедително. Разбира се много по-ценни са адресите на хора, които сами проявяват активност спрямо нас и са засвидетелствали интереса си към нашите продукти или услуги.

banner 3 d

Генериране на контакти в Интернет

Факт е, че Интернет се превърна в първостепенен източник на информация. Преди да предприемат каквато и да е по-мащабна ивестиция клиентите най-напред правят онлайн проучване, за да добият представа за съответния пазар. Резултатът от тази тенденция е следният: само тези, които присъстат и са откриваеми в онлайн пространството, могат да достигнат до потенциалните си целеви аудитории.
И именно тук ние бихме искали да Ви помогнем!

Ето няколко примера, при които генерирането на контакти в Интернет е релевантно:

  • Кой би искал да си направи частна здравна застраховка?
  • Кой се интересува от жилищно финансиане?
  • Кой търси хотел с изгодни СПА оферти за кратка почивка?

Умелата комбинация от посетителски канали позволява генерирането на таргетирани контакти в определен район. Такива контакти биха представлявали интерес само за фирми, локализирани в района на проявяващите интерес клиенти. Ето и тук няколко примера:

  • Кой иска да продаде колата си?
  • Кой търси фитнес студио в близост до своя квартал?
  • Кой търси ресторант за своето семейно празненство?

Не се колебайте!

Проявете активност с помощта на висококачествени оналйн контакти!

Както виждате, сценариите могат да касаят всеки един бизнес. Макар описаните примери да засягат основно B2C (Бизнес-Клиент) отношения, генерирането на лийдове може да се използва и между компаниите (B2B) с цел да се спечелят нови търговски клиенти или партньори. Ще се радваме да обсъдим заедно дали генерирането на контакти би имало смисъл и кой подход е най-удачен за Вашия случай. Това може да се осъществи чрез създаването на Ваш собствен микро-уебсайт, който впоследствие да бъде захранен с таргетиран трафик. Сътрудничеството с утвърдени сравнителни портали също би могло да бъде направление, в което да Ви консултираме.
С радост очакваме Вашия лийд, пардон Вашето запитване!