+359 28781582

Web Analytics

Дръжте Вашия уебсайт под око

Какво разбираме под понятието „уеб анализ“? Според дефиниция на Асоциацията по Уеб Анализ (WAA) това представлява „измерване, събиране, анализ и оценка на интернет данни, с цел да се разбере и оптимизира използването на Интернет.“ На английски език към това понятие се добавят два други термина, които покриват сродни области: уеб измерване (това фактически е подготовката на данни) и уеб контрол (сравнение на данни със стойности по подразбиране). Цели на уеб анализа На стр. 14 в книгата си „Google Analytics – изпълнение, тълкуване, полза“ Тимо Аден цитира следните действия, които могат да бъдат изведени от анализа на потребителското поведение онлайн:

  • Подобряване на навигацията
  • Оптимизация на онлайн маркетингови кампании
  • Косвено измерване на успеха на офлайн кампании
  • Подобряване процедурите за поръчки и регистрации
  • Идентифициране на проблемни области по самия уебсайт
  • Подготовка на възможни тестови сценарии

Адаптиране на интернет страницата към техническите възможности на потребителя

И той се изразява напълно ясно: „Добавената стойност от уеб анализа идва не от прилагането на даден инструмент, а от определянето на действия и тяхното съгласувано прилагане.“ Също така би могло да се каже: операторите на сайтове, които пренебрегват уеб анализа, все едно шофират с вързани очи. Според сценария се преценява доколко е нужно да се навлиза в тази материя. По правило малките уебсайтове имат съответно и малък брой посетители, поради което при тях се измерват само някои основни стойности (останалите просто не са статистически значими) Но дори и тук е редно да се анализират минимум източниците на трафик. Друг уместен анализ е този на потребителското онлайн поведение с цел идентифициране на страници с грешки (като например „Error 404“) и предприемането на релевантни мерки.

Кой софтуер за уеб анализ е препоръчителен?

Лидер на немския пазар разбира се е Google Analytics. Не само защото базовата версия е безплатна, но и защото този софтуер е идеално съвместим с много други Google-услуги като например Google Adwords, Google Adsense или Google Webmaster Tools, а това значително подобрява ежедневната полза от продукта. Освен това Google Analytics е напреднал и позволява толкова допълнителни настройки, че едва ли има какво повече да желаем. Един недостатък се състои в в това, че данните се съхраняват на Google сървър в чужбина, а така потребителят губи суверенитет над собствените си данни. Това е негативно не само от гледна точка на защитата на личните данни. Продължи към официалния уебсайт на Google Analytics Софтуер с отворен код, който откъм функционалности все още има доста да догонва Google Analytics, но пък през последните години набра прилична скорост, е Piwik (Пивик). Тук потребителските данни остават при оператора на съответния уебсайт, т.е. не се хостват в чужбина. Piwik предлага чрез своя интерфейс за приложно програмиране (от англ. API) широки възможности за импортиране на данни за по-нататъшна обработка. Продължи към официалния уебсайт на Piwik – свободната платформа за анализи

  • Ние от SEO-Firma с удоволствие бихме Ви консултирали във връзка с уеб анализа.
  • Ние ще Ви помогнем в избора на подходящ софтуер за уеб анализ, след което ще го интегрираме във Вашите сайтове.
  • Заедно ще определим свързаните с бизнеса Ви KPIs (от англ. „Ключови индикатори за представянето“), чрез които ще можем да измерваме успеха на предприетите от нас действия.
  • Съдържателни контролни панели и репорти ще улеснят работата Ви с използвания софтуер.

Разбира се не бива да пренебрегваме и SEO-елемента: ние измерваме успеваемостта в генерирането на трафик и чрез проследените данни можем да установим кои канали водят посетители и конверсии на сайта ни и кои не.