+359 28781582

Създаване на хипервръзки

И най-добрите интернет страници могат да бъдат добре позиционирани, само ако са откриваеми чрез външни хипервръзки. Повече линкове означават по-голяма тежест на алгоритмите на търсачките, въпреки че нещата не са чак толкова прости. Съотношението между източниците на линкове с висока стойност и обикновените страници трябва да е съгласувано. За целта има различни тактики и техники, като допустимата граница за създаването на хипервръзка е съобразена с указанията за качество на Google ( т.нар. Google Guidelines). По принцип хипервръзката не бива да носи комерсиална информация. Но в практиката често се наблюдава обратното. Ние обсъждаме възможностите за хипервръзки с клиентите си и ги информираме за шансовете и рисковете.

Модерните хипервръзки са гъвкави

Когато е налице качествено съдържание, то трябва да се отбележи, че съвременното създаване на хипервръзки използва съответните канали в социалните мрежи, за да повиши вниманието към тях и да генерира качествени линкове от тематично подходяща област. По принцип може да се каже, че при създаването на хипервръзки трябва едновременно да са налице два фактора: Проектиране и реализиране на скаларните процеси от една страна, а от друга креативност и стратегическа мисъл. Много често с малки допълнения се постигат впечатляващи резултати.

  • Добрият линк се нуждае от време.
  • Хубавите неща изискват търпение!

„Бърза работа-срам за майстора“, както е казал народат преди векове. И в ерата на интернет тази поговорка важи в пълна сила. За създаването на качествена хипервръзка не е необходима само основна и дълготрайна подготовка, но много често работата от първия разговор до активирането на линка отнема седмици и дори месеци. Само този, който добре планира процесите и документира всяка стъпка, има поглед над това. А в тези задачи опитните създатели на линкове са много по-продуктивни.

Защо е необходимо да работите съвместно с фирма за създаване на хипервръзки?

Ние не сме просто фирма, която работи върху създаването на хипервръзки. Въпреки, че това е една от основните задачи при съвместната ни работа с много от нашите клиенти.