Content-Marketing

Дисциплината „Content-Marketing“ е подразделение на онлайн маркетинга, което в момента изживява своето най-бурно развитие. Терминът означава създаване на качествено съдържание и неговото последващо разпространиние. Основна цел на content маркетинга е да генерира нови контакти, чрез които впоследствие могат да се привлекат и спечелят клиенти. Не бива да забравяме и фактора “клиентска лоялност” – тя може да бъде насърчавана онлайн, като потребителите се ангажират или дори участват активно в създаването на съдържание.

Фокусът на content маркетинга не е върху това да разпространява скучни рекламни послания, а тъкмо напротив – той се стреми към таргетирана комуникация на информативно и полезно съдържание. В идеалния случай то би било дотолкова интересно и качествено, че да се разпространи от само себе си, предизвиквайки така желания вирусен ефект. За целта от голямо значение се явява добавената стойност и релевантността на съдържанието, което публикуваме онлайн.

Атрактивно съдържание може да се създаде под най-различна форма: текст, картинки, видео, графики, аудио документи – като цяло е възможно и дори желателно да бъдат ангажирани всички сетива на потребителя. Онлайн съдържанието ни е достатъчно добро тогава, когато е в състояние да накара посетителите да останат повече време на един сайт, преглеждайки и неговите вътрешни уеб страници. Всекидневният информационен поток, на който са изложени потребителите, означава, че съдържанието ни често пъти просто бива “сканирано” в бързината, независимо колко интересно или качествено е то. Изводът: създавайте съдържание с добавена стойност, като използвате различни и взаимно обвързани тактики! Възможностите за подобни тактики, касаещи съдържанието, са на практика неограничени.

Блог постовете и информационните бюлетини спадат към „класическите“ похвати, докато инфографиките например тепърва набират популярност. Стойностните и добре оформени електронни книги също вършат отлична работа. Благодарение на таргетираното стратегическо планиране и дефинирането на желания от нас KPI индикатор, всеки един бизнес подход може да бъде проследен във времето, анализиран и оптимизиран. Въз основа на резултата се създава допълнително съдържание, което след това се разпространява към настоящи и потенциални клиенти чрез релевантни комуникационни канали. Пресечните точки на съдържанието, социалните медии и оптимизацията на търсачки са плаващи. Съдържанието, което вече сме създали, се „линк“-ва (т. нар. Linkbuilding) и се споделя. По смисъла на SEO, това подава значими сигнали с директно влияние върху подреждането на резултатите в търсещите машини. И накрая, важно е да се възползваме от комплексните ефекти между отделните клонове на онлайн маркетинга.