+359 28781582

На интернет страниците на значителен брой по-малки фирми може да се видят оферти за SEO-пакети, при които клиентът поръчва за сумата Х определен брой Y линкове, с повече или по-малко известен произход. Предимството им е, че така „ SEO-продуктът“ по-лесно се манипулира, тъй като често при пакетните услуги е трудно да се проследи, за какво точно SEO-фирмата харчи месечния бюджет.

Оптимизация за търсещи машини “on the go”?

Има ли обаче смисъл от това? Не са ли изискванията твърде различни, за да бъдат реализирани с малък „SEO пакет“ от 199 лв? Ние считаме, че тези пакетни услуги са приложими за ограничен брой случаи като:

  • При опитни интернет потребители, които знаят какво точно търсят. В тези случаи, консултациите не са необходими, тъй като иновациите са налице.
  • При интернет дизайнери и/или SEO-фирми, с изнесени услугии, които не искат да рискуват с изграждането на собствени структури.

При всички останали е в сила: Консултирайте се предварително със специалисти! Много е вероятно желаната от Вас цел да бъде постигната и без създаването на хипервръзки.

SEO-ПАКЕТИ според индивидуалните потребности на клиента

За тези две описани по-горе групи от клиенти с удоволствие изготвяме индивидуални SEO-пакети, обикновено включващи създаването на хипервръзки или тяхното допълване. За целта е необходимо да се запознаем с очакванията на клиента и съобразно тях изготвяме индивидуална оферта.