+359 28781582

Естествено всчко е въпрос на договаряне …

Нашият опит като SEO-фирма показва, че при т. нар. „стандартни клиенти“ продължителността на договора за оптимизация на сайта е удачно да бъде около 6 месеца.

Какво може да се очаква за това време като SEO услуги и защо на Вас като клиент Ви е необходима такава продължителност на договора?

Услугата: Оптимизация за търсещи машини (SEO)

Оптимизацията за търсещи машини е услуга, тясно обвързана с развитието на науката. За една SEO-фирма не е достатъчно само да бъде в крак със съвременната техника и да дообразова служителите си, а е необходимо също така да разбере и анализира бизнес концепцията на своя клиент. SEO-услугата не е масова стока, която се поръчва с натискането на клавиш (въпреки, че някои от доставчиците на SEO услуги имат и такова предложение).

През първата седмица се опознава състоянието и се осъществява контакт с лица от клиентския сайт, за да се добие представа за конкуренцията. В резултат се разработва стратегия за оптимизация и се изготвя писмено бъдещата концепция, която нашият клиент може и трябва да използва и след приключване на сътрудничеството му с нас. По правило действителната оптимизация започва през втория месец с пейдж ранг анализ. Тогава се стартира професионалното създаване и доразвиване на хипервръзки, обслужвани по-бавно или по-бързо, в зависимост от план-графика. Ефективността на всички предприети мерки се проследява системно: Има ли отражение върху на посещаемостта и променя ли се по някакъв начин поведението на посетителите? Настъпва ли съществено изменение в позиционирането? Понякога негативните странични ефекти от целево ориентираните SEO–мерки могат да наложат адаптация на подхода.

Какво може да бъде постигнато от SEO-фирма за шест месеца?

Факторът време е важна част от алгоритъма на SEO-оптимизирането. Той генерира SERPs при заявката за търсене на потребителя. Определени мерки действат със закъснение във времето, за да се затрудни манипулирането на класацията, и трудно се отстраняват. Положителното въздействие продължава със седмици, някои линкове, както обаче и определени On-Page мерки носят резултат едва след месеци.

Нашият опит показва: Шест месеца са необходими, за да постигне интернет страницата на клиента висок пейдж ранг, създаването на хипервръзки в социалните медии да тече с пълна сила и да носи своите плодове, а между клиента и SEO-фирмата да е създаден добър екип. Ако след този период от време все още има проблеми в комуникацията между отделните страни в процеса на оптимизиране и има съмнения в ефективността му, то от взаимен интерес е сътруднниеството да се преустанови. А за някои от клиентите постигнатото до момента може да е напълно достатъчно и той да не вижда смисъл в понататъшното сътрудничество или най-малкото може да е решил значително да редуцира месечния си бюджет.

Както казахме всичко е въпрос на договорки и след изтичането на шест месечния период е нормално договорът да бъде прекратен, тъй като нито един SEO-клиент не е залепен към нас.

А ако дадена цел може да бъде изпълнена в няколко малки стъпки, то тогава можете да я заплатите еднократно и дори да Ви я предоставим гратис, когато няма смисъл от издаването на фактура..